Under kvällen var första kommunfullmäktige för mandatperioden.
Ett lag i toppform närvarade.
Två ersättare saknas på bilden, Yngve Rylander och Jan Åke Boberg