Vi kan nu presentera samverkansavtalet mellan Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna i Motala.
Du kan läsa hela avtalet här: https://motala.sd.nu/wp-content/uploads/sites/51/2022/11/Samverkan-for-Motala-Samverkansavtal-2023-2026.pdf
 
Detta är ett avtal som avspeglar samsyn i mycket för att driva Motala framåt.
 
Vi från Sverigedemokraterna har några punkter vi är väldigt nöjda med att fått igenom.
➡️ Inga skolor skall avvecklas utan i stället utvecklas på landsbygden.
➡️ Kravställning på goda kunskaper inom svenska språket, för all personal.
➡️ Stoppa bidrag till studieförbund som bedriver verksamhet som står i konflikt med demokratiska värderingar.
➡️ Tydlig styrning mot en näringsriktig mat av bra kvalitet som följer svensk lagstiftning.
➡️ Avgiftsfria trygghetslarm för våra brukare.
➡️ Utveckla parboendegarantin.
➡️ Höj ersättningen till daglig verksamhet.
➡️ Ordning och reda i skolan, otryggheten för alla elever skall minska.
➡️ Vi kommer jobba för att en utomhusscen i stadsparken blir verklighet under mandatperioden.
➡️ Utred hur kommunen kan börja använda vätgas som en energikälla.
➡️ Integrationsstrategi med fokus på självförsörjning och egenansvar.
➡️ Tillse att ungdomslägenheter iordningställs/tillhandahålls.
 
Några punkter har vi hittat gemensamt med varandra som vi från SD även ville ha med:
➡️ Utveckla arbetet med trygghetsvandrare och trygghetsvandringar.
➡️ Införa kameraövervakning för att skapa tryggare miljöer där så befinns lämpligt.
➡️ Arbeta med det fysiska rummet för att långsiktigt bygga bort otrygga platser.
➡️ Stärk tidiga och samordnade insatser för barn och unga.
➡️ Motverka hedersförtryck och våld i nära relationer.
➡️ Kommunens arbete med kvinnojourer skall fortsätta under mandatperioden.
➡️ Alla elever skall få rätt stöd – tillskapa SU grupper och arbeta mot större individanpassning.
 
#sdmotala