I januariöverenskommelsen eller 74 punktsprogrammet som det kallas finns en punkt på 41:a plats som handlar om att bekämpa hedersförtryck. ”Inga offentliga medel ska utbetalas till föreningar eller religiösa samfund som genomför barnvigslar eller sanktionerar annan hedersrelaterad brottslighet”. 2020 ska vi inte längre ekonomiskt stödja föreningar eller religiösa samfund som på något sätt är positiva till hedersrelaterad brottslighet. Min första tanke är då varför har vi då stöttat sådana föreningar eller samfund från första början!

I över 100 år har vi firat den internationella kvinnodagen. Den uppmärksammar jämställdhet, inte bara i Sverige. De framsteg som skett i Sverige ska vi vara stolta över. För att nämna några har det kämpats mot krafter som motsatt sig kvinnlig rösträtt. Kvinnliga präster tillåts nu mera. Kvinnor accepteras i politiska församlingar. Kvinnor accepteras på universitet. Dessa framsteg tar vi idag för givet. Ingen skulle någonsin idag få för sig att förbjuda kvinnor i fullmäktige. Men idag 2019 har vi partiledare (centerpartiet) som blir upprörda över tanken att förbjuda att delar av penis skärs av på små barn. Det finns alltså partiledare som VILL att små barn ska få delar av sitt kön avlägsnat, år 2019. Om 10 år kommer vi troligtvis och förhoppningsvis tycka att det är lika främmande som att vi skulle förbjuda kvinnor i folkvalda församlingar.

Att hedersförtryck förekommer i u-länder där islam är utbrett är absolut inget bra, men att det sker i Sverige 2019 ska ingen i denna församling i Motala acceptera. Den som försvarar detta beteende ska pekas ut och ifrågasättas.

Att slöjan som är den politiska islamens primära verktyg för att objektifiera kvinnan som underställd mannen inte ska accepteras borde vara självklart i ett modernt samhälle. Varför ska vi acceptera det i Motalas skolor? Varför ska vi acceptera när det drabbar barn? Barn ska inte sexualiseras eller objektifieras. Varför bär inte pojkar slöja idag när kön enligt vissa enbart är något som samhället konstruerat?

Idag genomförs på flickor oskuldskontroller, flickor könsstympas och flickor kastas från balkonger. Det är 17 år sedan Fadime mördades. Den ökade segregationen gör att förtrycket är mer omfattande idag än då.

Kvinnor i andra länder kämpar för att slippa bära slöja och fängslas för det. Men i den här församlingen sitter det folkvalda och troligen hånler och skrattar för att en Sverigedemokrat försöker att förbättra situationen för kvinnor 2019.

Nästa gång vi firar den internationella kvinnodagen i Motala hoppas jag att vi tillsammans har tagit ställning till att små flickor inte ska behöva dölja sin kropp eller sitt hår i Motala kommuns verksamheter.

Denna motion är inte skriven för att vi ska jaga skolbarn i slöja. Vi ska inte rycka av någon deras slöja. Vi ska ta ställning mot något! Att inte acceptera slöja på små flickor i Motala kommuns klassrum.

I Motala ska inte döljande av hår vara det som avgör om en flicka är fin.
I Motala ska inte flickor behöva vara rädda för att umgås med pojkar på rasterna.

Jag vill se ett förbud mot slöjan på flickor i grundskolan i Motala av några anledningar:
– Slöjan hindrar flickan från att leka fritt och obehindrat.
– Slöjan blir som en barriär mellan henne och de barn som inte bär slöja.
– Slöjan motverkar integration.
– Slöjan ska vara en vuxen kvinnas fria val, inte ett barns.

Sverigedemokraterna yrkar på följande med anledning av vad som ovan beskrivs:

– Att slöja på barn inte tillåts i kommunens skolor och förskolor

Johnny Karlberg (SD)