Enligt tidningen dagens samhälle begär flera kommuner idag utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar inom hemtjänst, äldreomsorg och LSS-verksamheter. SKL, Sveriges kommuner och landsting, anser att kommuner borde ha möjlighet att begära registerutdrag vid anställning inom tex hemtjänst, personlig assistans och äldreomsorg.

Sedan 2001 måste alla som anställs inom förskola och skola visa utdrag ut belastningsregistret enligt skollagen.

Sverigedemokraterna i Motala anser att det ska vara en självklarhet att utdrag ur belastningsregistret även ska ske när det gäller personal inom äldreomsorgen.
Våld och bedrägerier mot denna grupp är förekommande.

Sverigedemokraterna i Motala föreslår fullmäktige att besluta:

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att införa krav på utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar av all personal inom äldreomsorg, hemtjänst och LSS-verksamhet i Motala kommun.

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vid upphandling av tjänster som omfattar äldreomsorg, hemtjänst och LSS-verksamhet i Motala kommun införa krav på leverantörer att tillse att deras personal lämnar utdrag
ur belastningsregistret.

Johnny Karlberg
Lotta Eriksson
Thomas Jedler