Nyheter

Nytt poddavsnitt ute, Valmanifest.

I detta avsnitt går vi igenom några punkter ur Motalas valmanifest. Hela valmanifestet, sida för sida kommer du kunna lyssna på närmare valet. Under tiden hittar du valmanifestet på våran hemsida: https://motala.sd.nu/vad-vi-vill/ Du hittar den på: https://anchor.fm/sverigedemokraterna-i-motala Samt på Spotify: https://open.spotify.com/show/4GZEeU3AfD1AEyEMCeGsV6

läs mer

Utveckla, inte avveckla landsbygden

Förutsättningar för att bo och verka på landsbygden skall underlättas inom alla områden för individen och möjligheten att etablera företag. För att landsbygden inte enbart skall bli ett ord. För en levande landsbygd behövs persontransporter, så att landsbygdens ungdom och andra kan ta sig in till huvudorter på både dagtid och kvällstid och helger för […]

läs mer

Unga och gamla, vår gemensamma framtid

Att olika generationer får inblick i varandras liv och kan lära av varandras erfarenheter är uppskattat av både äldre och yngre. Inte bara att det är uppskattat så tillför det också andra positiva effekter. Hur ska vi kunna förstå varandra om vi inte delar samma vardag? Minskade möten med olika skapar också brister i förståelsen […]

läs mer

Ta hand om de äldre med omsorg

Äldrepolitikern i Motala är ett kärt ämne och upptar mycket debattid i olika nämnder och kommunfullmäktige. Att uttyda vad Alliansen kontra Socialdemokrater, vänster och miljöpartiet vill är en delikat fråga, samtliga vill nog samma sak men i de flesta fall störs det av politisk ideologi där kanske sunt förnuft och tankar på de äldre och […]

läs mer

I Motala pratar vi svenska

في موتالا نتحدث السويدية Förstår du texten ovan? Så här kan det kännas för våra äldre när svenska språket inte är det prioriterade språket. Den personal som vårdar ska prata och förstå det språk som den äldre har, alla skall dock kunna prata och förstå svenska. I dag är det endast heltidsanställda i kommunen som […]

läs mer