Vad vi vill

Tillsammans gör vi Motala tryggt igen!

Välkommen till Sverigedemokraterna i Motala. Vi jobbar dagligen för att göra Motala lite bättre, tillsammans. Är du intresserad att vara med i laget så tveka inte att kontakta oss. Vi är en ideell förening som har partistöd som största intäktskälla. Är du intresserad av att stötta oss ekonomiskt för vårat arbete så kan du enklast göra det via swish på nummer: 123 074 51 17

Motioner

Kostnadsfritt kaffe

Många av våra medarbetare i kommunen arbetar långa dagar som resulterar i trötthet och minskad motivation över tid. En bra arbetsgivare är mån av sin personal, vi erbjuder idag flera förmånliga aktiviteter som friskvårdsbidrag och förmånscykel. Men ibland glömmer vi bort de onödiga diskussionerna som tar kraft under arbetstid, såsom vem som har köpt fikat […]

Läs mer

Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd

Prolog: Den 13 oktober 2020 inlämnades en interpellation som besvarades i KF den 4 november 2020. Där man i princip hänvisade till kommunens dokument ”Kommunal författningssamling Motala kommun” som behandlar hur bidrag till studieförbund skall utbetalas. I den finns inga stöd för vilka studieförbund Motala kommun behöver ge bidrag till. Den klargör bara att för […]

Läs mer

Utomhusscen i stadsparken

För att stärka den samhörighet Sverigedemokraterna vill ha i kommunen så ser Sverigedemokraterna att en utomhusscen gör nytta i stadsparken. Här kan kulturprojekt med skolelever visa sina talanger samt föreningar och andra kan använda scenen i stället för att bygga upp en ny varje år för sina evenemang. I dagens diskussion är en scen planerad […]

Läs mer

Säkerställa språkkrav för anställda inom äldreomsorg-funktionhinders-fritidshems och förskoleverksamhet i Motala kommun

Äldreomsorgen skulle förmodligen inte klara sig en dag utan invandrad arbetskraft. Idag är många anställda inom äldreomsorgen utrikesfödda. En del talar god svenska, men allt för många har språkbrister. Bor man och arbetar i ett land är goda språkkunskaper oerhört viktiga, i synnerhet inom äldreomsorgen. Sverigedemokraternas hållning är att en del av vägen till att […]

Läs mer

Införande av mångkulturellt bokslut

Sedan Sverige genom ett riksdagsbeslut 1975 officiellt blev ett mångkulturellt land, har mottagning av invandrare varierat i omfattning och karaktär. Efter att tidigare vara baserat på konceptet assimilation, gick man över till integration. Det mångkulturella samhällets idé är att en stat ska kunna ha många olika kulturer och att dessa ska samexistera. Vi ska se […]

Läs mer

Införande, förbättring av möjlighet för återinvandring till respektive hemländer

Möjligheten att erbjuda vägledning till både nya och gamla invandrare och asylsökande kring villkoren att på frivillig basis återvända till sina respektive hemländer måste ses över och stärkas. När oroligheter eller krig i hemlandet minskar eller upphört finn s det en rejäl möjlighet för de som så önskar att återvända hem och dessutom få stöd […]

Läs mer

Integrationsplan med integrationsplikt

Motala kommun behöver en integrationsplan med tydligare beskrivning av vad som gäller kommunens skyldigheter och den enskildes ansvar. Idag läggs alldeles för mycket fokus på rättigheter och allt mer sällan på skyldigheter. Invandrare är inget enhetligt kollektiv utan varje individ har sitt ursprung, sin utbildningsnivå, sitt språk och sina förutsättningar. Det som förenar alla invandrare […]

Läs mer

Utdrag ur belastningsregistret

Enligt tidningen dagens samhälle begär flera kommuner idag utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar inom hemtjänst, äldreomsorg och LSS-verksamheter. SKL, Sveriges kommuner och landsting, anser att kommuner borde ha möjlighet att begära registerutdrag vid anställning inom tex hemtjänst, personlig assistans och äldreomsorg. Sedan 2001 måste alla som anställs inom förskola och skola visa utdrag ut belastningsregistret […]

Läs mer

Förbjud slöjor på barn

I januariöverenskommelsen eller 74 punktsprogrammet som det kallas finns en punkt på 41:a plats som handlar om att bekämpa hedersförtryck. ”Inga offentliga medel ska utbetalas till föreningar eller religiösa samfund som genomför barnvigslar eller sanktionerar annan hedersrelaterad brottslighet”. 2020 ska vi inte längre ekonomiskt stödja föreningar eller religiösa samfund som på något sätt är positiva […]

Läs mer
1 2

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!