Vilka vi är

Marie Halldan

Ordförande

E-post: [email protected]

Marcus Lejonqvist

Gruppledare

E-post: [email protected]
Telefon: 0141-22 33 40

Styrelsen

Marie Halldan

Ordförande

Marcus Lejonqvist

Vice ordförande

Yngve Rylander

Andre vice ordförande

Lotta Eriksson

Ledamot

Gerd Strange

Ledamot

Raoul Halldan

Ledamot

Jan-Åke Boberg

Ledamot

Johan Johansson

Suppleant

Nils-Eric Dålse

Suppleant

Fullmäktigegruppen

Marcus Lejonqvist

Gruppledare

Jan Andersson

Vice gruppledare

Marie Halldan

Ledamot

Johan Johansson

Ledamot

Tini van der Poll Andersson

Ledamot

Lotta Eriksson

Ledamot

Gerd Strange

Ledamot

Björn Skjören

Ledamot

Nils-Eric Dålse

Ledamot

Raoul Halldan

Ledamot

Jan-Åke Boberg

Ersättare

Yngve Rylander

Ersättare

Sigrid Skjören

Ersättare

Nämnder

Gerd Strange

 • Ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden

Jan-Åke Boberg

 • Ersättare i Bostadsstiftelsen Platen
 • Ersättare i Bildningsnämnden

Jennipher Jerrevång Uhlhorn

 • Vice ordförande i Valnämnden
 • Ersättare i Bildningsnämnden

Johan Johansson

 • Vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

Lotta Eriksson

 • Ledamot i Socialnämnden
 • Ersättare i Valnämnden
 • Ersättare i Bostadsstiftelsen Platen

Marcus Lejonqvist

 • Vice ordförande i Kommunstyrelsen
 • Vice ordförande i Krisledningsnämnden

Marie Halldan

 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Ersättare i Krisledningsnämnden

Nils-Eric Dålse

 • Ordförande i Vatten- och avfallsnämnden
 • Ordförande i Tekniska servicenämnden

Raoul Halldan

 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Ersättare i Vatten- och avfallsnämnden
 • Ersättare i Tekniska servicenämnden

Sigrid Skjören

 • Ersättare i Socialnämnden

Tini van der Poll Andersson

 • Ledamot i Bildningsnämnden

Yngve Rylander

 • Vice ordförande i Bostadsstiftelsen Platen
 • Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden